Έργα

logo-Μπέλλος-sq

ΚΤΗΜΑ ΜΠΕΛΛΟΥ Α.Ε.

Κατάταξη Κατηγορίας Ξενοδοχείου & Εγκαθίδρυση Ελληνικού πρωινού

Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Επιχείρησης

ΓΡΑΜΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΔΑΣ Ε.Π.Ε.

Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Μονάδας & Ίδρυση Νέας Μονάδας

EURONICS
EURONICS

MEGA ELECTRICS A.E.B.E.

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βάσει του Προτύπου ISO 27001.
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

AGRIMORE
AGRIMORE

AGRIMORE A.E.

Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Επιχείρησης

Trofelia
TROFELIA

TROFELIA E.Π.Ε.

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων βάσει του Προτύπου ISO 22000
Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Επιχείρησης

OLYMPUS

OLYMPUS SPORT

Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Επιχείρησης

replicar hellas

Replicar Hellas

Εκσυγχρονισμός Βιοτεχνίας κατασκευής αυτοκινήτων.

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του Προτύπου ISO 9001:2015

POMEGRANATE

Pomegranate

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων βάσει του Προτύπου ISO 22000:2005.

PARK
PARK

Park Hotel Larisa

Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχειακής Μονάδας 4 αστέρων στη Λάρισα.

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr