Trofelia
TROFELIA

TROFELIA E.Π.Ε.

Trofelia
TROFELIA

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων βάσει του Προτύπου ISO 22000

ΕΡΓΟ: Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Επιχείρησης

ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

  • Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων
  • Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στην Κεντρική Μακεδονία

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr