Ενεργά επενδυτικά προγράμματα

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Νέων Ελέυθερων Επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην Ψηφιακή Οικονομία

ΔΡΑΣΗ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας

ΑΛΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΛΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014,Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης)