MIRABILIA HOTEL
MIRABILIA HOTEL

MIRABILIA BOUTIQUE HOTEL

MIRABILIA HOTEL
MIRABILIA HOTEL

ΕΡΓΟ: Ίδρυση Ξενοδοχειακής Μονάδας,

Διαδικασίες για την σηματοδότηση Boutique Hotel

Καταχώρηση του Πρωινού στο “Ελληνικό Πρωινό”

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

  • Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr