OPENCARE
OPENCARE

OPEN CARE I.K.E.

OPENCARE
OPENCARE

ΕΡΓΟ: Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Μονάδας

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

  • Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων
  • Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών
  • Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr