Έργα

Συμβουλευτική

replicar hellas

Replicar Hellas

Εκσυγχρονισμός Βιοτεχνίας κατασκευής αυτοκινήτων.

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του Προτύπου ISO 9001:2015

POMEGRANATE

Pomegranate

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων βάσει του Προτύπου ISO 22000:2005.

PARK
PARK

Park Hotel Larisa

Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχειακής Μονάδας 4 αστέρων στη Λάρισα.

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr