ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν.ΜΠΑΡΔΩΣΑΣ Α.Ε.