Έργα

Ανάπτυξη

POMEGRANATE

Pomegranate

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων βάσει του Προτύπου ISO 22000:2005.

PARK
PARK

Park Hotel Larisa

Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχειακής Μονάδας 4 αστέρων στη Λάρισα.