ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.

ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΕΡΓΟ: Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Μονάδας

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

  • Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων
  • Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις