ΥΔΡΟΔΟΜΗ
ΥΔΡΟΔΟΜΗ

ΥΔΡΟΔΟΜΗ Α.Ε.

ΥΔΡΟΔΟΜΗ
ΥΔΡΟΔΟΜΗ

ΕΡΓΟ: Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Μονάδας

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

  • Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr