ΣΥΡΜΑΚ
ΣΥΡΜΑΚ

ΣΥΡΜΑΚ- ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.

ΣΥΡΜΑΚ
ΣΥΡΜΑΚ

ΕΡΓΟ: Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Επιχείρησης

ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

  • Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων
  • Επιδότηση Τόκων