ΠΡΩΤΕΥΣ
ΠΡΩΤΕΥΣ

ΠΡΩΤΕΥΣ- A. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

ΠΡΩΤΕΥΣ
ΠΡΩΤΕΥΣ

ΕΡΓΟ: Ίδρυση Νέας Μονάδας Παραγωγής

ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

  • Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr