ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ Α.Ε.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΕΜΗ

ΕΡΓΟ: Ίδρυση Νέας Μονάδας Παραγωγής εντός της Υφιστάμενης Μονάδας

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

  • Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr