Ο.Π. ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ
Ο.Π. ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ

Ο.Π. ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ
Ο.Π. ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ

ΕΡΓΟ: Ίδρυση Νέας Μονάδας

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

  • Aναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr