ΟΡΜΥΛΙΑ

ΟΡΜΥΛΙΑ

ΙΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΒΙΟΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΟΡΜΥΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΟΡΜΥΛΙΑ
ΟΡΜΥΛΙΑ

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων βάσει του Προτύπου ISO 22000:2005.