ενεργον

ΕΝΕΡΓΟΝ ΤΜ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ενεργον

ΕΡΓΟ: Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Επιχείρησης

ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού