ενεργον

ΕΝΕΡΓΟΝ ΤΜ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ενεργον

ΕΡΓΟ: Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Επιχείρησης

ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr