ΓΡΑΜΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΔΑΣ Ε.Π.Ε.

ΓΡΑΜΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΕΡΓΟ: Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Μονάδας & Ίδρυση Νέας Μονάδας

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

  • Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων
  • Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr