ΓΙΟΥΚΑ
ΓΙΟΥΚΑ

ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΓΙΟΥΚΑ
ΓΙΟΥΚΑ

ΕΡΓΟ: Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενης Επιχείρησης

ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

  • Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
  • Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού
  • Επιδότηση Τόκων

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr