ΕΛΛΑΔΑ

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας-Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων (Β κύκλος)

ΕΛΛΑΔΑ

Σκοπός της δράσης είναι η χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:
Α. Μεταποίηση & Εμπορία Γεωργικού Προϊόντος: Αφορά κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση.
Β. Μεταποίηση και Εμπορία μη γεωργικού προϊόντος: Αφορά σε κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος, ως Α’ ύλη της παραγωγικής διαδικασίας, από την οποία προκύπτει μη γεωργικό προϊόν.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Νομικά Πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ είτε στις Μεγάλες Επιχειρήσεις που πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Ομάδες Παραγωγών (ομ. Π.) & Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), A.E. των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.

Β. Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 & εταιρείες εμπορικού δικαίου (εκτός της περίπτωσης Α) που θα εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό όρους του προγράμματος.

Γ. Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 & εταιρείες εμπορικού δικαίου (εκτός της περίπτωσης Α) που θα εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα.

Δ. Υπό Σύσταση Νομικά Πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με ΕΞΑΙΡΕΣΗ τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και της Κοινοπραξίας.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Επενδύσεις στην Βιομηχανία Τροφίμων

Επεξεργασία και Συντήρηση κρέατος και Παραγωγή προϊόντων κρέατος, Επεξεργασία και Συντήρηση Φρούτων & Λαχανικών, Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών, Παραγωγή Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων, παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου, Παραγωγή ειδών Αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων, Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής, Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών, Ποτοποιία, Παραγωγή προϊόντων καπνού,  Παραγωγή Κλωστοϋφαντουργικών υλών, Δραστηριότητες Αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Αγορά Γης, Κατασκευή & εκσυγχρονισμός ακινήτων
 • Διαμόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου
 • Οχήματα για μεταφορά εντός του χώρου της μονάδας. (επιλέξιμα είναι ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2  ή οχήματα που εκπέμπουν CO2  <50 g/Km) (μέχρι το 30% του ΕΣ)
 • Δαπάνες για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής (logistic) υπό όρους
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου του εργαστηριακού εξοπλισμού)
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση υπό προϋποθέσεις (μέχρι το 30% του ΕΣ και απόκτηση γης μέχρι 10% του ΕΣ)
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης
 • Δαπάνες διασφάλισης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
 • Δαπάνες απόκτησης άυλων παγίων (λογισμικά, ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, εταιρική ταυτότητα, πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας κ.λπ.)
 • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (<= 300.000 € )
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (<= 500.000 € )
 • Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ(<= 500.000 € )
 • Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων. (<= 2.000.000 € )
 • Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (<= 1.000.000 € και οι δαπάνες ΑΠΕ μέχρι 30% του ΕΣ)

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Βόρειο Αιγαίο45%55%55%
Κρήτη40%50%55%
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη45%55%55%
Κεντρική Μακεδονία45%55%55%
Δυτική Μακεδονία40%50%55%
Ήπειρος45%55%55%
Θεσσαλία45%55%55%
Ιόνια Νησιά40%50%55%
Δυτική Ελλάδα45%55%55%
Στερεά Ελλάδα40%50%55%
Πελοπόννησο40%50%55%
Νότιο Αιγαίο30%40%50%
Ανατολική Αττική/ Δυτική Αττική/ Πειραιάς  και Νήσοι25%35%45%
Δυτικός τομέας Αθηνών15%25%35%

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Μέγεθος ΕπιχειρήσεωνΚατώτατος Αιτούμενος επιλέξιμος ΠροϋπολογισμόςΑνώτατος Αιτούμενος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός
Μικρομεσαίες500.000,007.500.000,00
Μεγάλες2.000.000,0012.500.000,00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες, με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών (σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας). Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης-ολοκλήρωσης επένδυσης δεν δύναται να ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Από τις 12/5/2023 και ώρα 12:00  έως και 12/7/2023 και ώρα 12:00

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr