elevate-greece

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “ELEVATE GREECE” για την αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID-19 (B Κύκλος)

elevate-greece

Σκοπός της εν λόγω δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων επιχειρήσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου “ELEVATE GREECE” υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00€ και μέγιστο τα 100.000,00€.

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης , ήτοι το 2020ή το 2021 επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.

Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250,00 €.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Παρακάτω ακολουθούν βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων:

  • Να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece

(Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν με την με Α.Π. 1729/262/A2/ 16.03.2021 (ΑΔΑ: Ω88346ΜΤΛΡ-ΩΧΥ) Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορούν να ενισχυθούν αθροιστικά και από τις δύο προσκλήσεις με μέγιστο συνολικό ποσό € 100.000. Μία επιχείρηση δεν δύναται να επιδοτηθεί και από τις δύο προσκλήσεις για το ίδιο έτος αναφοράς, ήτοι το έτος 2020.)

  • H δραστηριότητα της επιχείρησης να είναι συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3
  • Να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις
  • Να έχουν κάνει έναρξη έως την 31.12.2021
  • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος
  • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια, ή κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο
  • Να δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας, ήτοι να έχουν ελληνικό ΑΦΜ ή πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο
  • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι εξωχώριες επιχειρήσεις.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η καταβληθείσα επιχορήγηση πρέπει να αναλωθεί εντός του 2022, σε δαπάνες που δηλώνονται το έτος 2022 στους κωδικούς του εντύπου Ε3 βάσει των οποίων υπολογίστηκε. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί σε συνέχεια υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων οικονομικού έτους 2022, διαπιστωθεί ότι η καταβληθείσα επιχορήγηση υπερβαίνει τα δηλωθέντα ποσά, το υπερβάλλον ποσό θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης, από την Επιτροπή Αξιολόγησης, γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας (first in-first out), σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΠΣΚΕ και τον ενάριθμο κωδικό που έλαβαν, τη συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, (34.000.000 €), και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης που ανέρχεται σε 100.000,00 €, δεδομένης της επάρκειας του προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται πως δεν θα υπάρχει βαθμολόγηση των αιτήσεων παρά μόνο διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Η περίοδος υποβολών θα ξεκινήσει 22/6/2022 έως και 31/10/2022 (ώρα 15.00)

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr