PRASINI

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ

PRASINI

«ΔΡΑΣΗ 1- Πράσινoς Μετασχηματισμός ΜμΕ»

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Από 200.001 έως και 1.000.000 (Επιλογή είτε Καν. ΕΕ 1407/2013 είτε Καν. ΕΕ 651/2014)

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 1.000.000€ και μέγιστη επιδότηση 500.000€.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 • Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 250 άτομα προσωπικό)
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρείς (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς, δηλαδή να συμπεριλαμβάνεται κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια περιφέρεια.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά σαν Ατομική Επιχείρηση, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝ.ΣΕΠ, Συνεταιρισμός & Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)
 • Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν κάνει εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η συστέγαση Επιχειρήσεων
 • ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του Δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό επιδότησης είναι 40% επί του προϋπολογισμού

Να τονίσουμε ότι το ποσοστό αυτό γίνεται50%  για τις επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) που αφορούν τουλάχιστον το 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Με εξαίρεση τις παρακάτω περιοχές για τις δαπάνες Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Δαπάνες Εξοπλισμού, Εξοπλισμός για  βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας, Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας, Πιστοποίηση  Προϊόντων- Υπηρεσιών- Διαδικασιών & Μεταφορικά Μέσα 

ΠεριοχέςΠοσοστό Επιχορήγησης για Μεσαίες ΕπιχειρήσειςΠοσοστό Επιχορήγησης για Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις
Δυτικός Τομέας Αθηνών25%35%
Ανατολική Αττική35%45%
Δυτική Αττική35%45%
Πειραιάς & Νήσοι Αττικής35%45%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

   ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ Π/Υ (651/2014)ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ Π/Υ (Καν. De Minimis)
1.Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  Έως 40% του Π/ΥΈως 40% του Π/Υ
2.1Δαπάνες Εξοπλισμού Παραγωγικός, Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Λοιπός εξοπλισμόςΑπό 20% έως 100% του Π/Υ Έως 5% για Λοιπό εξοπλισμό του Π/ΥΈως 100% του Π/Υ Έως 5% για Λοιπό εξοπλισμό του Π/Υ
2.2Εξοπλισμός (GREEN) Εξοπλισμός για  βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειαςΕξοπλισμός κυκλικής οικονομίαςΕξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών  σταθμών και συστημάτων  αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή) έως 10KWΈως 50% του Π/ΥΈως 50% του Π/Υ
3.Πιστοποίηση  Προϊόντων- Υπηρεσιών- Διαδικασιών Πιστοποίηση & συμμόρφωση προϊόντωνΠιστοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών Πνευματική ιδιοκτησία-Ευρεσιτεχνίες-Μεταφορά Τεχνογνωσίας Έως 10% του Π/Υ και έως 50.000€Έως 10% του Π/Υ
4.Δαπάνες για Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding  Έως 5% του Π/ΥΈως 5% του Π/Υ
5.Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας  Μη επιλέξιμοΈως 20.000€
6.Δαπάνες για Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις  Έως 10% του Π/ΥΈως 10% του Π/Υ
7.Δαπάνες για Τεχνικές Μελέτες  Έως 10% του Π/Υ και έως 80.000Έως 10% του Π/Υ
8.Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου)  Έως 4% του Π/Υ και έως 25.000Έως 4% του Π/Υ και έως 10.000
9.Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά  Έως 25% του Π/Υ και έως 100.000Έως 50.000€
10.Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )  Μη επιλέξιμοΈως 45.000€
11.Έμμεσες Δαπάνες  (Υποχρεωτική Δαπάνη)Μη επιλέξιμο 7% του Π/Υ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

«ΔΡΑΣΗ 2- Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Από 30.000 έως και 200.000  Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 200.000€.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 • Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 250 άτομα προσωπικό)
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς, δηλαδή να συμπεριλαμβάνεται κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια περιφέρεια.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά σαν Ατομική Επιχείρηση, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝ.ΣΕΠ, Συνεταιρισμός & Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)
 • Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν κάνει εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η συστέγαση Επιχειρήσεων
 • ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του Δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό επιδότησης είναι 40% επί του προϋπολογισμού

Να τονίσουμε ότι το ποσοστό αυτό γίνεται50%  για τις επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) που αφορούν τουλάχιστον το 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

   ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ Π/Υ (Καν. De Minimis)
1.Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  Έως 40% του Π/Υ
2.1Δαπάνες Εξοπλισμού Παραγωγικός, Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Λοιπός εξοπλισμόςΈως 100% του Π/Υ Έως 5% για Λοιπό εξοπλισμό του Π/Υ
2.2Εξοπλισμός (GREEN) Εξοπλισμός για  βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειαςΕξοπλισμός κυκλικής οικονομίαςΕξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών  σταθμών και συστημάτων  αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή) έως 10KWΈως 50% του Π/Υ
3.Πιστοποίηση  Προϊόντων- Υπηρεσιών- Διαδικασιών Πιστοποίηση & συμμόρφωση προϊόντωνΠιστοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών Πνευματική ιδιοκτησία-Ευρεσιτεχνίες-Μεταφορά Τεχνογνωσίας Έως 10% του Π/Υ
4.Δαπάνες για Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding  Έως 5% του Π/Υ
5.Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας  Έως 20.000€
6.Δαπάνες για Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις  Έως 10% του Π/Υ
7.Δαπάνες για Τεχνικές Μελέτες  Έως 10% του Π/Υ
8.Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου)  Έως 4% του Π/Υ
9.Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά  Έως 50.000€
10.Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )  Έως 45.000€
11.Έμμεσες Δαπάνες  (Υποχρεωτική Δαπάνη) 7% του Π/Υ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Από  Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 και μέχρι εξάντλησης των κεφαλαίων.

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr