ΝΕΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Ν. 4887/2022 (Β κύκλος)

ΝΕΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.    

ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Δαπάνες για κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.  (έως 45% του Π/Υ για επενδύσεις στον τομέα της Μεταποίησης, έως 70% του Π/Υ για επενδύσεις στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και έως 80% του Π/Υ για κτιριακές εργασιες που πραγματοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια)
 • Δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης υπό  προϋποθέσεις
 • Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού (συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης, μεταφορά τεχνολογίας)
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς νεοσύστατες ΜΜΕ Επιχειρήσεις
 • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων της
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 • Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις της

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • 50.000,00€ για Κοιν.Σεπ., Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.
 • 100.000,00€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 250.000,00€ για μικρές επιχειρήσεις
 • 500.000,00€ για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 1.000.000,00€ για μεγάλες επιχειρήσεις

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν. Σ.Επ, Α.Σ., Ο.Π., ΑΕΣ
 • Νεοσύστατες εταιρείες

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Για τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω πλην της επιχορήγησης.

Παρέχεται η δυνατότητα της επιχορήγησης στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου σε ποσοστό 60% και σε ποσοστό 30% για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

10.7 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας  και αλευρωδών προϊόντων

12.0 Παραγωγή Προϊόντων Καπνού

13.2 Ύφανση Κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.3 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

13.9 Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

14.1 Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύματα

14.2 Κατασκευή γούνινων ειδών

14.3 Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

15.1 Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευήειδών ταξιδιού (αποσκευών) τσαντών, ειδών σελοποιίας και σαχματοποιίας

15.2 Κατασκευή Υποδημάτων

16.1 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου

16.2 Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

17.1 Παραγωγή χαρτοπολτού, κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

17.2 Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι

18.1 Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες

18.2 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

19.2 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου

20.11 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων

20.12 Παραγωγή χρωστικών υλών

20.13 Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών

20.15 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

20.16 Παραγωγή Πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

20.17 Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε

20.2 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων

20.3 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών

20.4 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών , προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

20.5 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων

21.1 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων

21.2 Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων

22.1 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

22.2 Κατασκευή πλαστικών προϊόντων

23.1 Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί

23.2 Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων

23.3 Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο

23.4 Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής

23.5 Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου

23.6 Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο

23.7 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

23.9 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων και μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

24.4 Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

25.1 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων

25.2 Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων

25.3 Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση    

25.4 Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών

25.5 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία

25.6 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων· μεταλλοτεχνία

25.7 Κατασκευή μαχαιροπίρουνων, εργαλείων και σιδηρικών

25.9 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων

26.1 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και πλακετών

26.2 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

26.3 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

26.4 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

26.5 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης· κατασκευή ρολογιών

26.6 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης

26.7 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

26.8 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος

27.2 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

27.3 Κατασκευή καλωδιώσεων και εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.4 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

27.5 Κατασκευή οικιακών συσκευών

27.9 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

28.1 Κατασκευή μηχανημάτων γενικής χρήσης

28.2 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης

28.3 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

28.4 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και εργαλειομηχανών

28.9 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης

29.1 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

29.2 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

29.3 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

30.2 Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού

30.3 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων

30.4 Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης

30.9 Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.

31.0 Κατασκευή επίπλων

32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών

32.2 Κατασκευή μουσικών οργάνων

32.3 Κατασκευή αθλητικών ειδών

32.4 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

32.5 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

32.9 Μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

33.2 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

52.29.19.03 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Παρέχεται η δυνατότητα της επιχορήγησης στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου σε ποσοστό 60% και σε ποσοστό 30% για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης.

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΈως 40%Έως 50%Έως 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΈως 40%Έως 50%Έως 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΈως 40%Έως 50%Έως 60%
Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας της ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΈως 50%Έως 60%Έως 70%
ΑΤΤΙΚΗ- ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ0%0%0%
ΑΤΤΙΚΗ- ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ0%0%0%
ΑΤΤΙΚΗ- ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝΈως 15%Έως 25%Έως 35%
ΑΤΤΙΚΗ- ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ0%0%0%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ & ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΝΗΣΟΙ ΑΤΙΙΚΗΣΈως 25%Έως 35%Έως 45%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΈως 40%Έως 50%Έως 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΈως 55%Έως 65%Έως 75%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣΈως 50%Έως 60%Έως 70%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Η περίοδος υποβολών είναι από 1/6/2023 έως και 29/12/2023

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr