ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ANODOS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ALPHA BANK

Με χαρά ανακοινώνουμε την συνεργασία μας με την ALPHA BANK ως εξουσιοδοτημένοι σύμβουλοι για την διαχείριση των επιχειρηματικών δανειοδοτήσεων σε θέματα συγχρηματοδοτούμενων δράσεων όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας-«Ελλάδα 2.0.», ο Αναπτυξιακός Νόμος και οι δράσεις του επερχόμενου ΕΣΠΑ. Ευχαριστούμε την ομάδα της Τράπεζας για την εμπιστοσύνη και δεσμευόμαστε με την σειρά μας για μια επιστημονικά άρτια και αμοιβαία επωφελή επαγγελματική σχέση, με έμφαση στην προαγωγή της επιχειρηματικότητας στη χώρα.