“Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Επιχειρήσεις – Φωτοβολταϊκά στις Επιχειρήσεις”

Στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ εντάχθηκε το έργο “Εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις- Φωτοβολταϊκά στις επιχειρήσεις”, συνολικού προϋπολογισμού €161.502.400,00. Το πρόγραμμα αποτελεί ορόσημο, γι’αυτό το αρμόδιο για την προκήρυξη υπουργείο, δηλαδή το υπουργείο Ενέργειας, κινείται με διαδικασίες fast track ώστε το πρόγραμμα να τρέχει το συντομότερο δυνατόν.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών και Ενέργειας το έργο αφορά στη χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεων σε όλη την Επικράτεια, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας, για την εγκατάσταση μπαταριών σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, τη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, καθώς και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Αναμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες με την δημοσίευση της πρόσκλησης.

espa-emporio-grespa-banner-grespa-banner-gr