ΠΡΩΤΕΥΣ
ΠΡΩΤΕΥΣ

PROTEUS- A. PAPAGIANNIS & SON SA INDUSTRIAL WASHING MACHINES

ΠΡΩΤΕΥΣ
ΠΡΩΤΕΥΣ

PROJECT: Establishment of a New Production Unit

WAYS OF FINANCING:

  • Development Law 4399/2016

espa-emporio-en
espa-banner-en
espa-banner-gr