Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  “Πράσινος Αγροτουρισμός”

Αφορά επενδυτικά σχέδια στον τομέα του Τουρισμού, τα οποία του τουρισμού τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Νομικά Πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ είτε στις Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Υπό Σύσταση Νομικά Πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

ΔΕΝ δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου με ΕΞΑΙΡΕΣΗ τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύεται η ίδρυση των ακόλουθων λειτουργικών μορφών καταλυμάτων υπό τους εξής όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

 • Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5,4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων (20 κλινών)
 • Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών
 • Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων (10 κλινών)
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων (10 κλινών)
 • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονώροφες ή διώροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη προσπέλαση η κάθε μία και ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων: α) μονόχωρες 40 τ.μ. β) δύο κύριων χώρων 60 τ.μ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων
 • Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου
 • Οχήματα για μετακινήσεις εντός του χώρου της επιχείρησης. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα με μηδενικές εκπομπές CO2 ή οχήματα που εκπέμπουν CO2 <50g/km (μέχρι 20% Προϋπολογισμού)
 • Αγορά, μεταφορά & εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης επιχείρησης
 • Δαπάνες για κατασκευές διασφάλισης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
 • Άυλες δαπάνες όπως π.χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, κατοχύρωση εμπορικού σήματος, Εταιρική ταυτότητα & branding, Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας όπως ISO, HACCP, κλπ.) (μέχρι 50% του Προϋπολογισμού)
 • Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, εφόσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση, είναι αποσβεστέα, αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή και περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο 5 έτη ή 3 έτη στην περίπτωση ΜΜΕ.
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες για ΜΜΕ επιχειρήσεις (μέχρι 300.000,00€)
 • Δαπάνες για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις (μέχρι 500.000,00€)
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) για την κάλυψη των αναγκών ΜΟΝΟ της επιχείρησης (μέχρι 30% του Προϋπολογισμού και μέχρι 500.000,00€)

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η επένδυση υλοποιείται σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο. Στην περίπτωση μίσθωσης του τόπου εγκατάστασης, η διάρκεια μίσθωσης πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 12 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Βόρειο Αιγαίο30%40%50%
Κρήτη30%40%50%
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη30%40%50%
Κεντρική Μακεδονία30%40%50%
Δυτική Μακεδονία40%50%50%
Ήπειρος30%55%50%
Θεσσαλία30%40%50%
Ιόνια Νησιά30%40%50%
Δυτική Ελλάδα30%40%50%
Στερεά Ελλάδα (εκτός Π.Ε. Εύβοιας)35%40%50%
Π.Ε. Εύβοιας40%50%50%
Πελοπόννησο (εκτός Π.Ε. Αρκαδίας)35%50%50%
Π.Ε. Αρκαδίας40%50%50%
Νότιο Αιγαίο30%40%50%
Ανατολική Αττική/ Δυτική Αττική/ Πειραιάς και νήσοι25%35%45%
Δυτικός Τομέας Αθηνών15%25%35%

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

  Μέγεθος ΕπιχειρήσεωνΚατώτατος Αιτούμενος επιλέξιμος ΠροϋπολογισμόςΑνώτατος Αιτούμενος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός
Πολύ Μικρές-Μικρές-Μεσαίες500.000,007.500.000,00
Μεγάλες500.000,0012.500.000,00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες. Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης-ολοκλήρωσης επένδυσης δεν δύναται να ξεπερνά την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Η υποβολή αιτήσεων θα είναι εφικτή από 5/7/2022 έως και 30/9/2022