Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  “Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα”

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Νομικά Πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ είτε στις Μεγάλες Επιχειρήσεις που πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Ομάδες Παραγωγών (ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών & Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) & Α.Ε. των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Α.Σ.

Β. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις & Εταιρείες Εμπορικού δικαίου (εκτός των περιπτώσεων Α) οι οποίες εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό όρους.

Γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις & Εταιρείες Εμπορικού δικαίου (εκτός των περιπτώσεων Α) οι οποίες εφαρμόζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40% αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα.

Δ. Υπό Σύσταση Νομικά Πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της πρώτης αίτησης καταβολής ενίσχυσης.

ΔΕΝ δύναται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη  μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και της κοινοπραξίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κατασκευή & εκσυγχρονισμός ακινήτων & Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου
 • Οχήματα για εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα με μηδενικές εκπομπές CO2 ή οχήματα που εκπέμπουν CO2 <50g/km (έως 30% του ΕΣ)
 • Αγορά, μεταφορά & εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων
 • Απόκτηση συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει με προϋποθέσεις.
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης
 • Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας.
 • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (έως 300.000 €)
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (έως 500.000 €)
 • Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ (έως 500.000 €)
 • Ενισχύσεις για Επαγγελματική Κατάρτιση (έως 500.000 €)
 • Ενισχύσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση του επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων. (έως 1.000.000 €)
 • Ενισχύσεις για την προώθηση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (έως 30% του ΕΣ)
 • Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή/ μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων. (έως 50% του ΕΣ)  

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ακολουθεί ενδεικτική παρουσίαση επιλέξιμων δραστηριοτήτων
Επενδύσεις στην Βιομηχανία Τροφίμων
Επεξεργασία και Συντήρηση κρέατος και Παραγωγή προϊόντων κρέατος, Επεξεργασία και Συντήρηση Φρούτων & Λαχανικών, Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών, Παραγωγή Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων, παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου, Παραγωγή ειδών Αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων, Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής, Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών, Ποτοποιία, Παραγωγή προϊόντων καπνού, Παραγωγή Κλωστοϋφαντουργικών υλών, Δραστηριότητες Αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Βόρειο Αιγαίο40%50%50%
Κρήτη35%50%50%
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη40%50%50%
Κεντρική Μακεδονία40%50%50%
Δυτική Μακεδονία40%50%50%
Ήπειρος40%50%50%
Θεσσαλία45%50%50%
Ιόνια Νησιά35%50%50%
Δυτική Ελλάδα40%50%50%
Στερεά Ελλάδα (εκτός Π.Ε. Εύβοιας)35%40%40%
Π.Ε. Εύβοιας40%50%50%
Πελοπόννησος (εκτός Π.Ε. Αρκαδίας)35%50%50%
Π.Ε. Αρκαδίας40%50%50%
Νότιο Αιγαίο30%40%50%
Ανατολική Αττική/ Δυτική Αττική/ Πειραιάς  και Νήσοι25%35%40%
Δυτικός τομέας Αθηνών15%25%35%

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

  Μέγεθος ΕπιχειρήσεωνΚατώτατος Αιτούμενος επιλέξιμος ΠροϋπολογισμόςΑνώτατος Αιτούμενος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός
Μικρομεσαίες500.000,007.500.000,00
Μεγάλες1.000.000,0012.500.000,00

Η υποβολή αιτήσεων είναι εφικτή από τις 21/6/2022 έως και 30/9/2022