ΑΛΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ

ΑΛΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014,Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης)

ΑΛΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΛΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΛΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑΛΘ 2014-2020), αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Δικαιούχοι της Δράσης

  1. Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων και αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων
  2. Μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα

Γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης και εταιρειών υπό σύσταση

Επενδυτικά σχέδια

Από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 De minimis.

Έως 600.000 ευρώ με τον κανονισμό Ε.Ε. 508/2014.

Επιδότηση από 50% έως και 85% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

Υπαγόμενες Πράξεις

Α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών-Μη Κρατικές ενισχύσεις/Επιχειρηματικότητα

Α. Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς. Αφορά σε επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου (άρθρο 32 Καν. (ΕΕ) 508/2014, κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 531/2015).

Β. Επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων (άρθρο 42, Καν. (ΕΕ) 508/2014). Ισχύει και για αλιεία εσωτερικών υδάτων.

Γ. Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια (άρθρο 48, Καν. (ΕΕ) 508/2014)

Δ. Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 69, Καν. (ΕΕ) 508/2014).

Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

Επενδύσεις που αφορούν παραγωγή/εμπόριο τροφίμων, μεταποίηση και εμπόριο προϊόντων σχετικά την ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών, τουριστικά καταλύματα, υπηρεσίες μεταφοράς, επιχειρήσεις εστίασης, μονάδες ιαματικής θεραπείας και λοιπές δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών.

Αποτελούν προτεραιότητα τα camping, οι κατασκηνώσεις, τα αγροκτήματα με μονάδα διανυκτέρευσης ή/και εστίασης, οι μονάδες ιαματικής θεραπείας, οι ειδικές μορφές τουρισμού και οι επιχειρήσεις υποστήριξης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

Επιλεξιμότητα Δαπανών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για τις επενδύσεις μέτρων επιλεξιμότητας του Καν. 508/2014 ορίζεται στις 23/3/2018.

Ενώ για πράξεις που εμπίπτουν στον Καν. 1407/2013 ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης των Τοπικών Προγραμμάτων, ήτοι 21/12/2016.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Ο χρόνος υλοποίησης, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Ιουνίου 2023.

Περιοχές Υλοποίησης

Μέχρι στιγμής έχουν δημοσιευτεί το εν λόγω πρόγραμμα για τις παρακάτω περιοχές. Αναμένονται δημοσιεύσεις και για την υπόλοιπη Ελλάδα.

ΑΙΤΩΛΙΑ (Δήμος ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, Δήμος Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, Δήμος ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ)  με περίοδο υποβολών από 3/9/2021 έως 15/12/2021

ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ  (Δήμος Χαλκιδέων εκτός Δ.Κ. Χαλκίδας, Δήμος Ερέτριας εκτός της Δ.Κ. Γυμνού και της Τ.Κ. Σέτας, Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων εκτός της Δ.Κ. Ψαχνών και των Τ.Κ. Αγ. Αθανασίου, Αμφιθέας, Βούνων, Θεολόγου, Καθενών, Καμπιών Λούτσας, Μίστρου, Πάλιουρα, Πισσώνα, Πούρνου, Στενής, Στροπώνων, ΄Ατταλης, Κοντοδεσποτίου, Κυπαρισσίου, Μακρυκάπας και Σταυρού, Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας εκτός των Τ.Κ. Κουρκουλών και Κερασέας, Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού εκτός των Τ.Κ. Βουτά, Κοκκινομηλέας και Κρυονερίτη)με περίοδο υποβολών από 4/8/2021 έως 15/12/2021

ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ-ΣΚΥΡΟΣ (Δήμος ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Δήμος Κύμης-Αλιβερίου, Δήμος Σκύρου) με περίοδο υποβολών από 4/8/2021 έως 15/12/2021

ΚΑΒΑΛΑ (Δ.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ, Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ, Τ.Κ. ΧΑΛΚΕΡΟΥ) με περίοδο υποβολών από 3/9/2021 έως 15/12/2021

ΚΟΖΑΝΗ-ΓΡΕΒΕΝΑ (Δήμος ΣΕΡΒΙΩΝ, Δήμος ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, Δήμος ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Δήμος ΔΕΣΚΑΤΗΣ) με περίοδο υποβολών από 6/9/2021 έως 10/12/2021

ΧΙΟΣ (ΔΚ ΧΙΟΥ, ΔΚ ΘΥΜΙΑΝΑ, ΔΚ ΝΕΟΧΩΡΙ, ΔΚ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ, ΔΚ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ, ΔΚ ΝΕΝΗΤΑ, ΔΚ ΚΑΡΑΜΥΛΛΑ, ΔΚ ΠΥΡΓΙ, ΔΚ ΕΛΑΤΑ, ΔΚ ΚΑΛΑΜΩΤΗ, ΔΚ ΛΙΘΙ, ΔΚ ΜΕΣΤΑ, ΔΚ ΟΛΥΜΠΟΙ, ΔΚ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ, ΔΚ ΚΑΡΥΕΣ, ΔΚ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΔΚ ΣΥΚΙΑΔΑ, ΔΚ ΟΙΝΟΥΣΕΣ, ΔΚ ΨΑΡΑ)  με περίοδο υποβολών από 10/9/2021 έως 10/12/2021

ΑΡΤΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ (ΠΕ ΑΡΤΑΣ Δήμος ΑΡΤΑΙΩΝ, Δήμος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, Δήμος Πρέβεζας, Δήμος ΖΗΡΟΥ, Δήμος ΠΑΡΓΑΣ) με περίοδο υποβολών από 10/9/2021 έως 19/11/2021

ΡΟΔΟΠΗ-ΞΑΝΘΗ (Δήμος ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Δήμος ΙΑΣΜΟΥ, Δήμος ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ, Δήμος ΑΒΔΕΙΡΩΝ, Δήμος ΤΟΠΕΙΡΟΥ)  με περίοδο υποβολών από 10/9/2021 έως 13/12/2021

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δήμος ΣΚΙΑΘΟΥ, Δήμος ΣΚΟΠΕΛΟΥ, Δήμος ΑΛΛΟΝΗΣΟΥ, Δήμος ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ) με περίοδο υποβολών από 4/10/2021 έως 10/12/2021

ΣΑΜΟΣ-ΙΚΑΡΙΑ-ΦΟΥΡΝΟΙ  (Δήμος ΙΚΑΡΙΑΣ, Δήμος ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ, Δήμος ΣΑΜΟΥ) με περίοδο υποβολών από 27/9/2021 έως 13/12/2021

ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δήμος ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ, Δήμος ΚΥΘΗΡΩΝ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, Δήμος ΠΟΡΟΥ, Δήμος ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ, Δήμος ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, Δήμος ΣΠΕΤΣΩΝ, Δήμος ΥΔΡΑΣ) με περίοδο υποβολών από 8/10/2021 έως 13/12/2021

ΑΧΑΙΑΣ (Δήμος ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, Δήμος ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ, Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ) με περίοδο υποβολών από 13/10/2021 έως 15/12/2021

ΑΡΚΑΔΙΑ-ΛΑΚΩΝΙΑ (Δήμος ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ, Δήμος ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, Δήμος ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, Δήμος ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, Δήμος ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, Δήμος ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, Δήμος ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, Δήμος ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, Δήμος ΕΥΡΩΤΑ, Δήμος ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, Δήμος ΣΠΑΡΤΗΣ) με περίοδο υποβολών από 15/10/2021 έως 15/12/2021

ΗΠΕΙΡΟΣ (Δήμος ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, Δήμος ΦΙΛΙΑΤΩΝ) με περίοδο υποβολών από 13/10/2021 έως 13/12/2021

ΛΑΣΙΘΙ (Δήμος ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δήμος ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Δήμος ΣΗΤΕΙΑΣ) με περίοδο υποβολών από 15/10/2021 έως 15/12/2021

ΛΗΜΝΟΣ (Δήμος ΛΗΜΝΟΥ, Δήμος ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ) με περίοδο υποβολών από 15/10/2021 έως 15/12/2021

ΜΕΣΣΗΝΙΑ (ΤΚ ΑΒΙΑΣ, ΤΚ ΔΟΛΩΝ, ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Δήμος ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, Δήμος ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Δήμος ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Δήμος ΟΙΧΑΛΙΑΣ, Δήμος ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ, Δήμος ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ) με περίοδο υποβολών από 15/10/2021 έως 15/12/2021

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Δήμος ΒΟΛΒΗΣ, Δήμος ΔΕΛΤΑ, Δήμος ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ) με περίοδο υποβολών από 15/10/2021 έως 15/12/2021

ΧΑΝΙΑ (Δήμος ΧΑΝΙΩΝ, Δήμος ΑΠΟΡΩΝΟΥ, ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΥΔΟΥ, Δήμος ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ, Δήμος ΚΙΣΣΑΜΟΥ, Δήμος ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΝ, Δήμος ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Δήμος ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) με περίοδο υποβολών από 13/9/2021 έως 13/12/2021

ΚΥΚΛΑΔΕΣ (Δήμος ΑΜΟΡΓΟΥ, Δήμος ΑΝΑΦΗΣ, Δήμος ΑΝΔΡΟΥ, Δήμος ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, Δήμος ΘΗΡΑΣ, Δήμος ΙΗΤΩΝ, Δήμος ΚΕΑΣ, Δήμος ΚΙΜΩΛΟΥ, Δήμος ΚΥΘΝΟΥ, Δήμος ΜΗΛΟΥ, Δήμος ΜΥΚΟΝΟΥ, Δήμος ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, Δήμος ΠΑΡΟΥ, Δήμος ΣΕΡΙΦΟΥ, Δήμος ΣΙΚΙΝΟΥ, Δήμος ΣΙΦΝΟΥ, Δήμος ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, Δήμος ΤΗΝΟΥ, Δήμος ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ) με περίοδο υποβολών από 5/11/2021 έως 14/1/2022

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (Δήμος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, Δήμος ΣΙΘΩΝΙΑΣ) με περίοδο υποβολών από 10/11/2021 έως 24/1/2022